Nieuwsarchief

Hier vind je al onze gepubliceerde nieuwsberichten. 

Onderzoek Beleid en ontwikkeling bij EED /actueel/nieuwsarchief/onderzoek-beleid-en-ontwikkeling-bij-eed

Augustus 2020

Steeds Inclusiever: rapportage Onderwijsraad /actueel/nieuwsarchief/steeds-inclusiever-rapportage-onderwijsraad

Augustus 2020

Subsidieregeling voor extra ondersteuning aan leerlingen /actueel/nieuwsarchief/informatie-rondom-corona-maatregelen/subsidieregeling-vo…

Juni 2020

Kleutertaken /actueel/nieuwsarchief/kleutertaken

Juni 2020

Gezocht: gedragsdeskundigen en lees- en spellingspecialisten /actueel/nieuwsarchief/gezocht-gedragsdeskundigen-en-lees-en-spellingspecialist…

Juni 2020

Update Dyslexietour /actueel/nieuwsarchief/update-dyslexietour

Juni 2020

Nieuw! Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen /actueel/nieuwsarchief/nieuw-scan-preventieve-aanpak-lezen-en-spellen

Mei 2020

Goed voorbeeld vanuit SWV 30 06 /actueel/nieuwsarchief/goed-voorbeeld-vanuit-swv-30-06

Mei 2020

Informatie rondom Corona maatregelen /actueel/nieuwsarchief/informatie-rondom-corona-maatregelen

Maart 2020

Goede voorbeelden op Dyslexie Centraal /actueel/nieuwsarchief/goede-voorbeelden-op-dyslexie-centraal

Maart 2020

Nieuw! Handleiding professionaliseringsmodule /actueel/nieuwsarchief/nieuw-handleiding-professionaliseringsmodule

Maart 2020

Vooruitblik: regiobijeenkomsten /actueel/nieuwsarchief/vooruitblik-regiobijeenkomsten

Maart 2020

Nationale Dyslexie Conferentie 2020 /actueel/nieuwsarchief/nationale-dyslexie-conferentie-2020

Februari 2020

Voortgang ontwikkeling brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie /actueel/nieuwsarchief/voortgang-ontwikkeling-brede-vakinhoudelijke-richtlijn-d…

Februari 2020

Nieuw! Handreiking voor samenwerking tussen gemeente en SWV bij EED /actueel/nieuwsarchief/nieuw-handreiking-voor-samenwerking-tussen-gemeente-en-s…

Februari 2020

Website Dyslexie Centraal in ontwikkeling: steeds meer Weten, Doen en Leren! /actueel/nieuwsarchief/website-dyslexie-centraal-ontwikkeling-steeds-meer-weten…

Januari 2020

Nieuw! Praktijkroutes po en vo /actueel/nieuwsarchief/nieuw-praktijkroutes-po-en-vo

Januari 2020

Stand van zaken: bestuur en beleid /actueel/nieuwsarchief/stand-van-zaken-bestuur-en-beleid

Januari 2020

Nu beschikbaar: Leerlingdossier Dyslexie 4.0 /actueel/nieuwsarchief/nu-beschikbaar-leerlingdossier-dyslexie-40

Januari 2020

Promotieonderzoek: het effect van dyslexiebehandelingen /actueel/nieuwsarchief/promotieonderzoek-het-effect-van-dyslexiebehandelingen

November 2019

Dag van de Dyslexie 2019 /actueel/nieuwsarchief/dag-van-de-dyslexie

Oktober 2019

Balans Dyslexietour van start /actueel/nieuwsarchief/balans-dyslexietour-van-start

September 2019

Week van de Alfabetisering /actueel/nieuwsarchief/week-van-de-alfabetisering

September 2019

Oplossingsrichtingen bij themarapport dyslexieverklaringen /actueel/nieuwsarchief/oplossingsrichtingen-bij-themarapport-dyslexieverklaring…

Mei 2019

Nationale Dyslexie Conferentie 2019 /actueel/nieuwsarchief/nationale-dyslexie-conferentie-2019

April 2019

Nieuws over regionale netwerken /actueel/nieuwsarchief/nieuws-over-regionale-netwerken

April 2019

Actieplan Stimuleringsprogramma /actueel/nieuwsarchief/actieplan-stimuleringsprogramma

April 2019

Makkelijk Lezen Prijs /actueel/nieuwsarchief/makkelijk-lezen-prijs

Maart 2019

Nieuwe versies Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier beschikbaar /actueel/nieuwsarchief/nieuwe-versies-leidraad-handreiking-en-leerlingdossier-b…

Februari 2019

Contouren plan van aanpak gepresenteerd /actueel/nieuwsarchief/contouren-plan-van-aanpak-gepresenteerd

September 2018

Balans Magazine Special: Dossier Dyslexie /actueel/nieuwsarchief/balans-magazine-special-dossier-dyslexie

September 2018

Dyslexie: professionalisering onderwijs en zorg /actueel/nieuwsarchief/dyslexie-professionalisering-onderwijs-en-zorg

September 2018

Brainstormdag Digitaal Platform /actueel/nieuwsarchief/brainstormdag-digitaal-platform

Juni 2018

Denktankdag /actueel/nieuwsarchief/denktankdag

Maart 2018