Dataverzameling

Voor het verbeteren van de uitvoering en de organisatie van het lees- en spellingonderwijs is het verzamelen en analyseren van data van groot belang. Of het nu gaat om resultaten van leerlingen, klassen, scholen, het aantal verwijzingen naar dyslexiezorg of de inzet van ICT-hulpmiddelen, altijd is data nodig om te kunnen sturen op verbetering en ontwikkeling. Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie wil scholen helpen bij het verantwoord verzamelen en gebruiken van data om verbeterslagen in het onderwijs mogelijk te maken. Hiervoor worden verschillende monitor-instrumenten ontwikkeld en toegankelijk gemaakt. Instrumenten die nu al beschikbaar zijn, zijn de Dyslexiemonitor en de Quickscan.

Meer informatie over datasturing en monitoring en de ontwikkelde instrumenten volgt hier binnenkort.