Materialen

Hier vind je allerlei praktische handreikingen, brochures, protocollen en andere materialen. Gebruik de filter om een selectie te maken in het overzicht.

Terug naar Doen.

Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige onderwijs in het mbo en de geldende wet- en regelgeving. Het bevat richtlijnen voor signalering, diagnosticering en begeleiding van studenten met leesproblemen en/of dyslexie in het mbo.

Lees meer over Protocol Dyslexie mbo
Afbeelding van de kaft van Protocol Dyslexie MBO

Leidraad voor ouders: Mijn kind met dyslexie

  • Ouders
  • Voortgezet Onderwijs
  • Basisonderwijs

De leidraden geven ouders handvatten voor de ondersteuning die je je kind met leesproblemen of dyslexie kunt geven, en voor het communiceren en samenwerken met school en professionals.

Lees meer over Leidraad voor ouders: Mijn kind met dyslexie
Afbeelding van de kaft van Leidraad PO en de kaft van leidraad VO

Thema: Signaleren in het voortgezet onderwijs

Op deze pagina vind je praktische documenten die je kunt gebruiken bij signalering in het voortgezet onderwijs. De relevante bijlages uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs staan hier op een rij.

Lees meer over Thema: Signaleren in het voortgezet onderwijs
Decoratieve afbeelding