Leren van goede voorbeelden

Hier vind je goede voorbeelden van zowel uitvoering als beleid op het gebied van de aanpak van lees- en spellingproblemen en dyslexie. Situaties waarin aanpakken al werken en succesvol zijn, leveren waardevolle kennis en praktijkervaring op, die op hun beurt anderen weer kunnen inspireren en stimuleren tot het ontwikkelen van een zelfde succesvolle aanpak in de eigen praktijk.

Het Stimuleringsprogramma is bezig om allerlei goede voorbeelden – van praktijk tot beleid- op te halen en te verspreiden via Dyslexie Centraal. Goede voorbeelden hebben waarde als ze ook zinvol te gebruiken zijn voor anderen. Op basis van een literatuuronderzoek naar criteria voor en kenmerken van een goed voorbeeld, is er een sjabloon en een handleiding ontwikkeld. Wilt u ook uw goede voorbeeld delen via Dyslexie Centraal? Mail ons en we sturen u de materialen toe.

PO | Dyslexieteam Samenwerkingsverband 3006 /leren/leren-van-goede-voorbeelden/samenwerkingsverband-primair-onderwijs-30-06

Beschrijving van de inzet van een dyslexieteam en de doorontwikkeling van de werkwijze

PO | Dyslexie in Transitie /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-dyslexie-transitie

Praktijkvoorbeeld van samenwerking gemeenten, basisonderwijs, zorg en ouders voor een preventieve, betere en goedkopere aanpak van dyslexie

PO | De Taalgroep /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-de-taalgroep

Voorbeeld van een aanvullende onderwijsvoorziening voor leerlingen met (kenmerken van) dyslexie

Overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs /leren/leren-van-goede-voorbeelden/overgang-basisonderwijs-voortgezet-onderwijs

Praktijkvoorbeelden van samenwerkingsverbanden die de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen zo goed mogelijk laten verlopen

VO | Dyslexie onder de loep /leren/leren-van-goede-voorbeelden/vo-dyslexie-onder-de-loep

Schoolportretten van VO-scholen die hun dyslexiebeleid onder de loep hebben genomen en hebben verbeterd