Thema: Signaleren in het voortgezet onderwijs

Op deze pagina vind je een overzicht van de documenten uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs die gebruikt kunnen worden bij het signaleren van dyslexie. Een uitgebreid overzicht van signaleringstoetsen voor het voortgezet onderwijs is te vinden in het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs. Achtergrondinformatie over het signaleren in het voortgezet onderwijs vind je bij Weten - Signalering en preventie in het voortgezet onderwijs.
 

Procedure bij vermoeden dyslexie

Dit is een uitgewerkt voorbeeld van de procedure die gevolgd wordt wanneer er een vermoeden van dyslexie is. 
 

Overdracht basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Dit is een vragenlijst voor de overdracht van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs om de signalen van lees- en spellingproblemen in kaart te brengen. De lijst bestaat onder andere uit vragen over wat de problemen precies inhouden, hoe lang ze al bestaan, hoe ernstig ze zijn, welke hulp de leerling al heeft gehad en wat de resultaten daarvan waren. 
 

Intakevragenlijst en observaties betrokkenen

Docenten kunnen dit instrument gebruiken voor observatie om signalen van lees- en spellingproblemen te herkennen. 

Deze intakevragenlijst wordt ingevuld door de mentor wanneer er bij een leerling een vermoeden is van dyslexie. 

Deze intakevragenlijst wordt ingevuld door docenten wanneer er bij een leerling een vermoeden is van dyslexie. 

Deze intakevragenlijst wordt ingevuld door de ouders wanneer er bij een leerling een vermoeden is van dyslexie.
 

Signaleringsinstrumenten

Signaleringsinstrument Dyslexie

Het Signaleringsinstrument Dyslexie (2005) bij het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs bevat een zinnendictee en een stilleestoets. Daarmee kunnen scholen aan het begin van de brugklas snel achterhalen welke leerlingen leesproblemen hebben en mogelijk dyslexie hebben.

Dit is de onderliggende verantwoording van het Signaleringsinstrument Dyslexie.

Dit is een overzichtsformulier dat gebruikt kan worden bij de inzet van signaleringstoetsen in de klas.

Deze stilleestoets is een onderdeel van het Signaleringsinstrument Dyslexie en kan gebruikt worden bij een vermoeden van lees- en spellingproblemen. Met deze toets worden de stilleessnelheid en het vasthouden van informatie getoetst. Daarnaast geeft de toets een indicatie voor het onthouden en weergeven van informatie. 
 

Overzichtsformulieren

Deze formulieren kunnen door de zorgspecialist gebruikt worden om alle informatie met betrekking tot de lees- en spellingproblemen van een leerling te verzamelen. Dit kan vervolgens in gesprek met de leerling, ouders en mentor geverifieerd en aangevuld worden.