Thema: Vergoedingsregeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  • Van onderwijs naar zorg

Vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg

Leidraad

Leerlingdossier Dyslexie*

Aanmeldingsformulier

Invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van EED

Handreiking

Sinds 1 januari 2009 kan de diagnostiek en behandeling van dyslexie worden vergoed. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze vergoeding geregeld via de gemeentes. De vergoede zorg geldt voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) in het primair onderwijs.

De Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg beschrijft het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg. Bij een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt door scholen het Leerlingdossier Dyslexie* gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de doorverwijzing naar vergoede diagnostiek. Voorafgaand aan de doorverwijzing moet met de leerling een ondersteuningstraject op school worden doorlopen. Informatie over invulling en beoordeling van dit ondersteuningstraject is te vinden in de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.
 
De Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier vormen samen één geheel en zijn ontwikkeld in opdracht van het Masterplan Dyslexie en in 2019 nader bijgesteld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands.

Handreikingen voor specifieke doelgroepen

*Let op: sla het leerlingdossier eerst op voor je erin gaat werken. Google Chrome is niet geschikt voor het invullen van de gegevens, omdat deze niet worden overgenomen bij het opslaan.