Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie

De Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie beoogt antwoord te geven op de knelpunten die worden ervaren bij de diagnostiek en behandeling van dyslexie. Het onderwijs-zorgcontinuüm rond lees- en/of spellingproblemen en dyslexie vormt hierbij de basis waarbij samenwerking tussen onderwijs en zorg van groot belang is. De richtlijn is nog in ontwikkeling en heeft als doel de bestaande schotten tussen onderwijs en zorg weg te nemen om deze samenwerking te bevorderen. Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie is nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze richtlijn.

De uitgangsvragen die zijn geformuleerd voor de ontwikkeling van de richtlijn zijn te vinden in het onderstaande document.

In 2019 is de tweede fase van de ontwikkeling van de richtlijn gestart. Met een ontwikkelwerkgroep onder leiding van Prof. dr. Pol Ghesquière wordt er hard aan gewerkt om de richtlijn en de onderbouwing te schrijven, en uiteindelijk de werkkaarten en info voor ouders te maken. In deelwerkgroepen zijn de leden van de ontwikkelgroep samen met vertegenwoordigers uit zowel praktijk als wetenschap gericht aan de slag met het samenstellen van teksten voor de volgende thema’s:

  • Definiëring van dyslexie
  • Signalering
  • Diagnostiek
  • Behandeling
  • Ondersteuning

Een uitgebreide update van de voortgang is te vinden in het onderstaande document.