Waarom signalering en preventie?

Om goed te kunnen inspelen op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, is het van belang om de lees- en spellingontwikkeling goed in de gaten te houden. Op vaste momenten in het jaar kan een leerkracht nagaan of het onderwijsaanbod voldoende is geweest en of de vooraf gestelde doelen zijn behaald.

Hoewel leesproblemen pas kunnen worden vastgesteld nadat een leerling al een tijdje formeel leesonderwijs heeft gehad, zijn er wel al eerder signalen die er op kunnen wijzen dat een kind meer risico heeft om leesproblemen te ontwikkelen. Aangezien vroeg erbij zijn altijd beter is dan later nog een achterstand moeten inhalen, vinden we het belangrijk om ook de nadruk te leggen op preventief werken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de mondelinge taalvaardigheid van kleuters, waaronder woordenschat en vertelvaardigheid, de leesontwikkeling en het schoolsucces op langere termijn voorspelt. Een goede taalvaardigheid is de basis voor de ontwikkeling van leesvaardigheid in groep 3 en daarna: hoe beter de vroege taalvaardigheid, des te beter de leesvaardigheid in de latere schoolloopbaan. Omgekeerd geldt het ook: kinderen met zwakke taalvaardigheden hebben een grotere kans op moeilijkheden in de ontwikkeling van beginnende geletterdheid. Het is daarom belangrijk om deze kinderen goed in de gaten te houden en actief te stimuleren.