Dyslexie en andere problematiek

Dyslexie kan samengaan met andere leer- en/of ontwikkelingsproblemen. Dit wordt ook wel comorbiditeit genoemd. Met name voor de behandeling van lees- en/of spellingproblemen is het van belang om te weten of er sprake is van comorbiditeit (het samen gaan van meerdere stoornissen). Tijdens een onderzoek naar dyslexie wordt dit in kaart gebracht, waarbij er breed wordt gekeken. Dit betekent dat ook lichtere problemen, die niet als stoornis worden gezien, beschreven worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om lichte problemen met concentratie of in sociaal gedrag. Ook een beperkte intelligentie (IQ 70-85), waar naast de dyslexie sprake van kan zijn, kan aanpassingen van de behandeling vereisen.

Wanneer de andere problemen een dusdanige belemmering vormen voor het onderzoek naar dyslexie en/of de behandeling, dan zullen eerst de andere problemen aangepakt moeten worden en wordt een onderzoek of de behandeling van dyslexie uitgesteld. 

Net als bij andere ontwikkelingsstoornissen, komt bij kinderen met dyslexie ook vaker andere problematiek voor, dan bij gemiddeld ontwikkelende kinderen. In meer dan 50 procent van de gevallen is er in meerdere of mindere mate sprake van comorbide problematiek.

De meest voorkomende combinaties zijn:

  • dyslexie en ADHD 
  • dyslexie en ASS
  • dyslexie en dyscalculie
  • dyslexie en licht verstandelijke beperking
  • dyslexie en spraak-/taalstoornissen

Lees meer