Informatie rondom Corona maatregelen

  • Actueel

 

In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus zijn onderwijsprofessionals volop bezig om op allerlei creatieve manieren het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Geen eenvoudige opgave, dat realiseren we ons maar al te goed! Het bieden van de extra ondersteuning die leerlingen met leesproblemen en dyslexie hard nodig hebben, kan er in deze tijd bij inschieten. Toch is het belangrijk om deze leerlingen waar mogelijk te blijven ondersteunen. Op deze pagina leest u hoe u dit op afstand op een verantwoorde manier kunt blijven doen en vindt u handige tips. Heeft u andere specifieke vragen rondom de ondersteuning van leerlingen met leesproblemen en dyslexie? Mail ons uw vraag of bel met de Dyslexie Centraal Advieslijn: 024 382 3233 (maandag-woensdag-vrijdag van 12-14 uur).

Richtlijnen begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in tijden van het Corona-virus

Subsidieregeling

Vanuit de overheid is subsidie beschikbaar gesteld om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstand veroorzaakt door de coronacrisis. Lees hier meer.

Uitslag poll thuisonderwijs

In onze nieuwsbrief van mei is een poll uitgezet om lezers te vragen naar hun ervaringen bij het ondersteunen van leerlingen op ondersteuningsniveau 2 en 3 tijdens de periode van thuisonderwijs. Dit zijn de resultaten:

Vraag: Is het ondersteunen van leerlingen op niveau 2 en 3 voldoende gelukt in de afgelopen periode?

Antwoord Aantal respons Percentage
Zeker 1 3,7%
Wel voldoende maar niet optimaal 12 44,4%
Wel geprobeerd maar onvoldoende 10 37,0%
Nee, niet geprobeerd 4 14,8%
Totaal 27  

Onderwijs & zorg

Minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brief gepubliceerd met informatie voor onderwijs- en zorgprofessionals over het ondersteunen van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Lees hier de belangrijkste informatie op het gebied van leesproblemen en dyslexie:


Ouders & leerlingen

Het is belangrijk om thuis veel te blijven lezen. Maar hoe doe je dat als lezen moeilijk is? Hoe houd je lezen leuk? En wat kan je dan lezen? We zetten een aantal handige en leuke tips op een rij:


Meer tips & informatie

Wil je meer weten? Kijk ook eens op de volgende websites:

 

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.